Predstavitev - Regijski center za ravnanje z odpadki Zasavje
 

 

NOVICE IN OBVESTILA

Obratovalni monitoring površinskih voda za september 2022                                
Obratovalni monitoring površinskih voda za avgust 2022                                
Obratovalni monitoring površinskih voda za julij 2022                                
Obratovalni monitoring površinskih voda za junij 2022                                
Obratovalni monitoring površinskih voda za maj 2022                                zgibanka-ceroz.png
Random Images - Full view
Predstavitev
 
Pravilno in čim bolj smotrno ravnanje z odpadki, ki nastajajo v zasavski regiji, je pomemben korak k razvoju regije in lastne oskrbovalne verige ravnanja z različnimi vrstami odpadkov. S tem se zmanjšajo stroški komunalnih storitev, hkrati pa se poskrbi, da imamo manj odloženih odpadkov in več sekundarnih surovin, ki jih lahko uporabimo za nove produkte. S pravilnim ločenim zbiranjem odpadkov že na izvoru v gospodinjstvih in z učinkovitim regijskim centrom za ravnanje z odpadki dobimo pravo podlago za uresničitev ideje »odpadek je vir«.
 
Projekt »Regijski center za ravnanje z odpadki v Zasavju CEROZ – II. faza« zajema nadgradnjo centra za ravnanje z odpadki na dveh lokacijah: na deponiji Unično v Hrastniku in na lokaciji opuščenega odlagališča komunalnih odpadkov Neža v občini Trbovlje. V Uničnem se bodo povečale kapacitete odlagališča, kar bo pomenilo več kot dvakrat podaljšano dobo odlagališča, zgradili se bosta sortirnica, ki bo omogočala sortiranje različnih vrst odpadkov, ter kompostarna za predelavo bioloških odpadkov. Hkrati se bo uredila tudi lokalna cesta med Marnim in Centrom za ravnanje z odpadki. Na lokaciji Neža pa se bo uredil prostor za predelavo inertnih gradbenih odpadkov.
 
Gre za evropski Kohezijski projekt, v katerem skupaj sodeluje pet občin zasavske regije: Hrastnik, Litija, Radeče, Trbovlje in Zagorje ob Savi.
 
Celoten projekt sestoji iz štirih podprojektov:
 
 - Izgradnja sortirnice in kompostarne na regijski deponiji Unično v občini Hrastnik
 - Širitve prostorskih kapacitet deponije Unično v občini Hrastnik
 - Predelava inertnih gradbenih odpadkov na deponiji Neža v občini Trbovlje
 - Rekonstrukcija ceste Marno – deponija Unično
 
obcine-za-splet[1].png


 
 
 

Obratovalni čas odlagališča Neža, Trbovlje in Unično, Dol pri Hrastniku:

- ponedeljek, torek, četrtek in petek od 07.00 ure do 15.00 ure,

- sreda od 07.00 ure do 17.00 ure,
- sobota od 09.00 ure do 13.00 ure.

 

Kontaktni podatki:

CEROZ d.o.o.
    Brdce 41 b      1431 Dol pri Hrastniku           info@ceroz.si
 


Copyright © 2015 Ceroz d.o.o. - Pravice pridržane.    Izdelovanje strani: Tref d.o.o.