Ravnanje z odpadki - Regijski center za ravnanje z odpadki Zasavje
 

 

NOVICE IN OBVESTILA

Obratovalni monitoring površinskih voda za september 2022                                
Obratovalni monitoring površinskih voda za avgust 2022                                
Obratovalni monitoring površinskih voda za julij 2022                                
Obratovalni monitoring površinskih voda za junij 2022                                
Obratovalni monitoring površinskih voda za maj 2022                                zgibanka-ceroz.png
Random Images - Full view
Ravnanje z odpadki
 
 
Kaj in kako ločujemo?
 
Ločevanje odpadkov je za uspešno predelavo in ponovno uporabo potrebno v našem vsakodnevnem načinu življenja. Prispevek vsakega občana k temu je velik del opravljene naloge.
 
Ločujemo papir

Papir je material, ki se da ob uspešnem ločenem zbiranju reciklirati in nadalje uporabiti. Zato je pravilno odlaganje velikega pomena za pridobitev čistih frakcij.
 
Med papir odlagamo časopise, revije, pisarniški papir, zvezke, knjige, kataloge, prospekte, letake, pisemske ovojnice, ovojni papir, karton, lepenko, papirnate vrečke.
 
Paziti pa moramo, da med papir ne odlagamo kartonske votle embalaže tekočin (tetrapak), kopirnega, povoščenega in plastificiranega papirja, celofana, tapet, lepilnih trakov, plastika plenic, higienskega papirja (papirnate brisače, papirnati robčki), vreč od krme, cementa ali ostalega gradbenega materiala ter kakorkoli umazan ali navlažen papir in karton.
 
Pri odlaganju lahko prostor zmanjšamo tako, da kartonske škatle in drugo embalažo z veliko prostornino zložimo ali raztrgamo. Pozorni moramo biti na to, da revij in prospektov med papir ne odlagamo skupaj z zaščitno folijo. Ločeno zbran papir gre v proces reciklaže, kjer se nato po ustrezni predelavi ponovno uporabi za nove izdelke, kot so papirnate vrečke, reciklirani papir, toaletni papir in papirnate brisače, kuverte, zvezki, mape in drugi izdelke, ki so zaradi te lastnosti okolju bolj prijazni. Za izdelavo recikliranega papirja se namreč porabi manj energije in vode, hkrati pa se ohranjajo naravni viri.
 
 
Ločujemo embalažo
 
V zabojnik za embalažo (običajno rumene barve) se odlaga plastika in embalaža iz plastike, kovine in embalaža iz kovin, embalaža iz sestavljenih materialov (embalaža iz različnih materialov, ki jih ni mogoče ročno ločiti). Vanj odlagamo plastenke pijač in živil, čistil in pralnih sredstev, pločevinke živil in pijač, votlo embalažo od mleka, sokov in drugih izdelkov, plastične lončke in vrečke. Pomembno je, da v zabojnik odlagamo le prazno embalažo in neonesnaženo. Večje plastenke in pločevinke je priporočljivo stisniti, da se zmanjša njihova prostornina in se pridobi več prostora za odlaganje v zabojnik.
 
V zabojnik za embalažo pa ne spada plastična ali kovinska embalaža nevarnih snovi. Le-ta zahteva posebno ravnanje. 
 
Ločujemo biološke odpadke
 
Biološki odpadki predstavljajo več kot 30 % odpadkov, nastalih v gospodinjstvu. Z ločenim zbiranjem bioloških odpadkov se tako manjšajo količine odloženih odpadkov na odlagališčih, s tem pa se posledično manjšajo izpusti toplogrednih plinov v ozračje. Ločeno zbrane biološke odpadke lahko sami kompostiramo na domačem kompostniku, lahko pa jih predamo izvajalcu javne službe zbiranja odpadkov. Ko se biološki odpadki predelajo v kompost, jih lahko ponovno vrnemo v naravni snovni krog. Zrel kompost, ki ga presejemo skozi fino sito, se lahko uporabi za lončnice, gredice. Grobega, nepresejanega pa lahko uporabimo za gnojenje sadnega drevja in večjih rastlin.
 
Med biološke odpadke spadajo (če jih ne kompostiramo doma, jih navadno odlagamo v rjav zabojnik) zelenjavni odpadki, olupki in ostanki sadja, kavna usedlina, kavni filtri in čajne vrečke, netekoči ostanki hrane, jajčne lupine, pokvarjeni prehrambeni izdelki, papirnate vrečke in robčki, rože, plevel, pokošena trava, stara zemlja lončnic, rezano grmičevje in veje ter podobno.
 
Med biološke odpadke pa ne sodijo maščobe, odpadno jedilno olje, cigaretni ogorki in iztrebki domačih živali. Pozorni moramo biti tudi na to, da bioloških odpadkov ne odlagamo v plastičnih vrečkah.
 
sortiranje.png
 


 
 
 

Obratovalni čas odlagališča Neža, Trbovlje in Unično, Dol pri Hrastniku:

- ponedeljek, torek, četrtek in petek od 07.00 ure do 15.00 ure,

- sreda od 07.00 ure do 17.00 ure,
- sobota od 09.00 ure do 13.00 ure.

 

Kontaktni podatki:

CEROZ d.o.o.
    Brdce 41 b      1431 Dol pri Hrastniku           info@ceroz.si
 


Copyright © 2015 Ceroz d.o.o. - Pravice pridržane.    Izdelovanje strani: Tref d.o.o.